Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

VÍTE, KDY JSTE DŘÍVE ŽILI, KDE A ČÍM JSTE BYLI?

ZAJÍMÁ VÁS JAKÝ JE HLAVNÍ ÚKOL VAŠEHO SOUČASNÉHO ŽIVOTA?

Obrazek

Astrologie jako obor je známa již dávno. Mnozí duchové minulosti podle postavení hvězd korigovali svoje činy. Jmenujme namátkou Gaia Julia Caesara či Albrechta Valdštejna, jemuž dokonce sestavil horoskop světoznámý hvězdář Jan Keppler a předpověděl i jeho smrt. Jeho proslavený horoskop je dodnes uložen v drážďanském archívu. Jenže nejen budoucnost lze na základě postavení hvězd a osobních dat předpovídat. Obojí nám je schopno alespoň zčásti odhalit naši minuost. Umožnit nám dozvědět se alespoň rámcově, co jsme byli v minulém život, jakého pohlaví,jakou jsme měli povahu, kde jsme žili, jakého jsme byli povolání.

Aby tyto informace se dostaly k běžnému čtenáři, po pochopitelném zjednodušení,americký astrolog John MacPersson, jenž sejiž léta zabývá podonou problematikou,sestavil tabulky, které umožnňují každému aslespoň poodhalit svou minulost.Ten však ,kdo by chtěl se dozvědět ještě více musí použít zkušeností a znalostí speciaizovaných astrologů.

Horoskop - váš předchozí život

Postavení hvězd a planet v den vašeho narození odhaluje vaši budoucnost, avšak stejně tak Vám může retrospektivně ukázat hlavní rysy Vaší předchozí existence.

Zjednodušené tabulky, které jsou sestaveny speciálně pod vedením specialistů a navazují na výpočty astrologů a věštců z minulosti, vysvětlují  některé Vaše životní cesty, neboť budoucnost a minulost se vzájemně prolínají a významně ovlivňují Váš současný život.

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Datum narození

písmeno narození

muž-žena

rok narození

typ

číslo místa narození

povoláni

typ povolání v předchozím životě

úkol současného života

Kolonka č. 1 - Za pomoci tabulky číslo 1 určete si písmeno odpovídajcí datu vašeho narození.

Kolonka č. 2 - Za pomoci tabulky číslo 2 si v řádce, kde je uveden měsíc, v němž jste se narodili, najděte písmeno, které odpovídá vašemu narození (viz předchozí tabulka). Tímto způsobem zjistíte, zda v předchozím životě jste byli mužem či ženou a pro potřebu dalších tabulek zjistíte astrologické znaky, které odpovídají vaší osobnosti, symbol, písmeno povolání a odpovídající číslo ve vertikálním členění.

Kolonka č. 3 - Za použití tabulky č. 4 vašeho písmene vyčteného z tabulky č. 1 a astologického znaku (tabulka č. 2) můžete určit přibližný rok vašeho předchozího narození. Jde o rok, jenž uvozuje vždy jednu generaci, přičemž generací se rozumí následujících dvacetčtyři let. Narodili jste se tudíž v rozmezí základního uvedeného údaje a následujících dvacetičtyř let.

Kolonka č. 4 - V tabulce č.2 je uveden v horní části symbol vašeho narození.

Kolonka č. 5 - V tabulce č. 3, u symbolu umístěného vpravo, jsou čísla odpovídající dni vašeho narození. Vlevo pak dva sloupce čísel. Prvé si vyhledá ten, enž byl v minulém životě mužem, druhé ten, který byl ženou. Podle zjištěného čísla a tabulce č. 5 může zjistit středovou zemi, kde se v předchozím životě narodil.

Kolonka č. 6 - Váš údaj v tabulce č. 2 je ve čtvrtém sloupci adekvátní písmenům od A do D a v prvé řádce pod symbolem typu arabským číslicím 1 - 7. Vaše předchozí povolání je v obecných rysech uvedeno pak v tabulce č. 6 a vznikne spojením písmene s číslem (jde o druhy povolání, příklady, které podle věku doznávají změny a jsou jim na roveň další podobná neuvedená a základní profesi rozvíjející nebo doplňující).

Kolonka č. 7 - Tabulka č. 7 podává stručnou charakteristiku vašich předchozích vlastností a schopností. Vyhledejte proto podle symbolu typu a ichého či sudého čísla všeho tehdejšího místa narození příslušou pasáž. Jde o obecné vyjádření. Konkrétní podrobnosti musíurčit odborník.

Kolonka č. 8 - V tabulce č. 3 jsou v horní popisové řádce uvedeny znaky života (šipky v obdelníku). Vyberte značku, která připadá na váš den narození a v tabulce č. 8 si přečtete, jaký je hlavní úkol vašeho současného života.

 Tabulka č.1: Písmeno vašeho narození

Obrazek

Tabulka č. 2: Měsíc vašeho narození

Obrazek

Obrazek

Tabulka č. 3: Den vašeho narození

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Tabulka č. 4: Rok vašeho narození

Obrazek

 Tabulka č. 5: Místo vašeho předchozího pobytu

1 Aljaška,Aleuty
2 Irak, Kuwajt,Emiráty
3 Československo

4

Kanada,Grónsko
5 Atlantické ostrovy
6 Madagaskar a ostrovy v Indickém oceáně
7 Pouštní Asie(Kazachstán, turkmenistán, Uznbekistán)
8 Zakavkazí(Gruzie, Arménie, Azerbajdžán)
9 západní státy USA
10 státy střední části USA
11 východní státy USA,Hawai
12 Karibské ostrovy
13 Střední Amerika(Guatemala, Nicaragua, Panama, Honduras ap.)
14 jižní spolkové země Německa(Bavorsko, Badensko ap.)
15 severozápadní spolkové země SRN
16 Skotsko, Hebridy,Shetlandy
17 Severní část Anglie(Liverpool, Leeds,Shefield ap.)
18 Finsko,Karelie,Kola
19 JIžní část Anglie(Londýn, Birmingham, Wales ap.)
20 Benelux
21 Irsko, Island
22 Švédsko, Dánsko, Norsko
23 Francie
24 Španělsko, Andorra
25 Portugalsko, Azory, Madeira, Kapverdy
26 Rakousko, Lichtensteinsko
27 severovýchodní SRN(Sasko, Braniborsko ap.)
28 Evropská část Ruska
29 Itálie, Malta
30 Turecko, severní Kypr
31 Ukrajina,Bělorusku
32 Sibiř
33 Baltské země(Litva, Lotyšsko, Estonsko)
34 Řecko, jižní Kypr
35 Persie
36 Arabský poloostrov
37 Polsko
38 Maďarsko
39 Jugoslávie, Albánie
40 Rumunsko
41 Bulharsko
42 Izrael, Jordánsko, Syrie
43 velehorská Asie (Tibet, Nepál, Bhútán, střed. Čína)
44 Thajsko, Barma, Bangladéš
45 Indočína (Laos, Vietnam, Kambodža)
46 jihovýchodní Čína, Taiwan
47 mongolsko, severozápadní pouštní Čína
48 severovýchodní Čína
49 Korea
50 sev. Japonsko, Kurily (HOkkaido, Iwate, Sendai ap.)
51 Pakistán, Afganistán
52 Malajsko, Borneo, Sumatra, Jawa ap.
53 Švýcarsko
54 Filipiny
55 Nová Guinea a okol. ostrovy
56 Australie
57 jižní Japonsko (Tokyo, Shikoku,,Kyushu ap.)
58 Africký roh (Etioie, Somálsko, Sudán, Keňa)
59 Jižní Afrika (Jihoafr. republika, Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mosambique)
60 Nový Zéland
61 pouštní Afrika (Mali, burkina, Faso, Niger, Čad, Mauretanie)
62 Oceánie, Polynézie, Melanézie
63 Severní Indie
64 JIžní Indie, Ceylon
65 Rovníková Latin. Amerika (Brazilie, Peru, Ecuador)
66 Egypt
67 Středomořská Afrika(Libye, Tunis, Alžír, Maroko)
68 Atlantická Afrika(Senegal, guinea-Bissau, guinea, Sierra Leone, Liberie, Pobřeží Slonoviny, Ghana, Togo, Benin, Nigerie)
69 Střední Afrika - západ (Kamerun, Středoafr. republika, rovnkíová Guinea, Gabon, Kongo, Angola)
70 Střední Afrika - východ (Zair, Uganda, Tanzanie, Zambie)
71 Mexiko
72 Horská Asie - západ (Kirgizstán, Tadžikistán, západní Čína, Kašmír)
73 Severní část Latin. Ameriky - země Karibského pobřeží (KOlubmie, Venezuela, Guyana, Surinam)
74 Jižní část Latinské Ameriky (Bolivie, Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina, Falklandy)

Tabulka č. 6 - povolání ve vašem předchozím životě

(povolání je uvedeno promuže, pokud jste byl/a/ v předchozím životě ženou, bylo vaše povolání adekvátní uvedenému nebo alespoň blízké, mohl/a/ jste však být i ženou muže, jehož profese je zde uvedena, ale pochopitelně i sama tuto profesi zastávat)

A1 kopáč, horník, hledač drahých kamenů, zlata
A2 válečník, dobyvatel, lapka, badatel
A3 krejčí, člověk vyrábějící a zpracovávající textilní materiál, čepičář
A4 chemik nebo výrobce voňavek, jedů, alchymista, kameník
A5 ovocnář, tesař, kolář, truhlář, člověk pracující v lese, lesník
A6 klenotník, zlatník, člověk pracující s drahými kovy, zloděj, politika
A7 lékař, sběratel léčivých bylin, zaříkávač, lékarník
B1 řemeslník pracující s kovem, mechanik, strojník vůbec, dělník na stavbě lodí, výrobce harpun, kovář
B2 astronom, matematik, astrolog, kartograf, soudce, právník
B3 obchodník, kupec, překupník, dopravce
B4 voják, strážník, lovec, řezník
B5 kouzelník, prorok, věštec, kněz
B6

švec, rukavičkář, kožešník, brašnář, cestář

B7 stavitel domů, chrámů, cest, mostů, malíř, sochař, výrobce talismanů
C1 rolník, pastýř, farmář, honák koní, člověk zabývající se v primitivních podmínkách chovem zvířat, pastevec, dobytkář
C2 ataman, náčelník, vládce, správce, lodní důstojík, vyšší duchovní
C3 šlechtic, majitel pozemků a nemovitostí, statkář, loďař, burzovní makléř
C4 muzikant, varhaník, zpěvák, učitel hudby, tanečník, tvůrce hudebních nástrojů
C5 námořník, stavitel lodí, rybář, pirát
C6 mnich, kazatel, poustevník, tulář, kostelník, hrobník
C7 spisovatel, básník, organizárot rituálů, cirkusových představení, šašek
D1 učiel dětí, vychovatel, rádce, důstojík
D2 písař, kronikář, filozof, historik, knihovník, tiskař, člověk rozumějící starým nápisům, rytinám, ochránce relikvií
D3 kuchař, curkář, vinař, mlynář, člověk pracující v potravinářské výrobě
D4 akrobat, artista, sokolník, medvědář, krotitel, dramaturg, režisér, herec
D5 bankéř, lichvář, hazardní hráč, dobrodruh
D6 výrobce věcí ze skla, porcelánu, hlíny, kameniny, výrobce ozdobných věcí
D7 hospodský, hoteliér, holič, lazebník

Tabulka č. 7 - Určení typu člověka,kerým jste byl v minulém životě

Symbol typu                                             jesltiže je číslo vašeho místa narození LICHÉ                                                                                             
ČTVEREC Byl jste osobností s nesmírnou energií, prosazující své názory, plánující, kontrojující. Byli jste vedoucím či zodpovědnou osobou vždy, z alibovolných podmínek,i kdyby vaše činnost spočívala třeba jen v zametání podlahy.
KROUŽEK Byl jste milující, uměleckou povahou, která přetvářela šechnonehezké v krásné, všechno šedivé v nádherně barevné. Našli jste možnost tvůrčího sebevyjádření v libovolné situaci.
TROJÚHELNÍK Byl jste hledačem pravdy a moudrosti. Byl jste schopen předvídat budoucí životy, které vás očekávají. Pro okolí jste byli idealistou a přesto tím, kdo ukazoval cestu kupředu.
ČTVEREC A POD NÍM KROUŽEK Byl jste praktickou, zdravě smýšlející osobou. Váš čestný, prostý, nefalšovaný vztah k životu pomáhal mnohým, hlavně slabším.
KROUŽEK A POD NÍM ČTVEREC Byl jste člověkem bohémského typu, záhadným,talentovaným až geniálním, schopným rozebrat se ve starých knihách a nebo v čárech. Možná jste byl, nebo alespoň jstě měl schopnosti na to být čarodějem či sluhou temných sil.
KRUH A UVNITŘ ČTVEREC Byl jste inkvizitorským, vynalézavým typem, který se rád vrtal v knihách a  v životě druhých a zkoumal je do poslední maličkosti. Měl jste cit a talent dramaturga, rozeného herce, úspěšně používajícího svě schopnosti.
ČTVEREC A UVNITŘ KROUŽEK Měl jste schopnosti vědeckého pracovníka, matematika , s logickým typem myšlení. Byl jste strohý, vážný a neoblomný. Okolí tyto lidi těžce chápe, může si je však vážit pro jejich rozumové schopnosti.
  jesltiže je číslo vašeho místa narození SUDÉ
ČTVEREC Byl jse stále progresívním typem, který se snažil o změny ve všech oblastech či místech, kde se nacházel či působil. Mohli jste být aktivím vůdcem všech, kdo stáli za vašimi zády.
KROUŽEK Byl jste ostýchavým, nesmělým, zdrženlivým, klidným typem. Svodobodmyslný. Okolí vás někdy považovalo za podivína.
TROJÚHELNÍK Chtělo se vám být neustále v pohybu, byl jste cestovatelem, tulákem nebo průzkumníkem s neúnavnýma nohama a to itehdy, když jste se nacházel v omezeném prostředí.
ČTVEREC A POD NÍM KROUŽEK Tvrdohlavost a jednostranný vztah k životu dělal z lidí vašeho typu buď ateisty nebo náboženské fantiky, buď čarodějnice nebo lovce čarodějnic. Celý váš život byl plný rozhodnosti a sebevědomí.
KROUŽEK A POD NÍM ČTVEREC Byl jste člověk mající od přírody talent pro jednání s lidmi. Byl jste zároveň klidný a soustředěný v libovolné situaci, vždy se snažící využít svých schopností.
ČTVEREC V KROUŽKU Byl jste typem člověka, kterého přitahovalo všechno nové a odlišující se od známého. Mohla to být i láska ke změnám v životě, umění, hudbě, ve vaření i třeba v těch nejobyčejnějších pracech.
KROUŽEK VE ČTVERCI Byl jste člověkem s bezohledným charakterm vůči okolí, ale pečlivě vážícím svá rozhodnutí ve vzniklých situacích, s velkým sebeovládáním. Byl jste silnou osobností. Tito lidé bývají obdivování, ale málodky milováni.

 Tabulka č. 8 - úkol vašeho současného života

8/a - den narození 1. až 11. včetně

značka úkolu                            hlavní úkol vašeho současného života                                                                                                             
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLŮ DO LEVÉHO ROHU Vaším úkolemje snažit se řešit problémy související s čistotou životního prostředí,s racionálním využitím materiálních zdrojů a působit na druhé.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ NAHORU DO PRAVÉHO ROHU Celý život se vám zdá, že se díváte na svět jinak než vaše okolí. Vaším úkolem je rozebrat se proč. Váš vnitřní cit se musí stát pro vás vedoucím principem ve všem, co děláte.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ NAHORU DO LEVÉHO ROHU Vaším úkolem je rozvíjet v sobě dobrosrdečný vztah k ostatním, snažit se jim porozumět a pomáhat těm, kteří jsou nešťastní a smutní.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLŮ DO PRAVÉHO ROHU Vaším úkolem je rozvíjet opritimsus, pocity štěstí, lásky a entusiasmu v životě a šířit tyto pocity ve vašem okolí.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLEVA Vaším úkolem je naučit se mít rád a věřit v nejvyšší moudrost. Přemýšlejte,studujte, rozvíjejte svoji vnitřní moudrost.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOPRAVA Na světě je hodně nemocných a opuštěných lidí. VAšímúkolem je pomáhat těm, kteří mají méně šťastný život než vy.
DVĚ ŠIPKY,PRVNÍ SMĚŘUJÍCÍ NAHORU A DRUHÁ DOLŮ Vaším úkolem je učit se moudrosti, která je obsažena ve vědcáha a zkušenostech minulých generací, pečlivě pracovat a používat své poznatky v praxi.
  8/B - DEN NAROZENÍ 12. AŽ 21. VČETNĚ
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLŮ DO LEVÉHO ROHU Vaším úkolem je naučit se smířlivosti a věrnosti ve vztahu k duchovním principům.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ NAHORU DO PRAVÉHO ROHU Vaším hlavním úkolem je udělat vše,co je ve vašich silách, aby se svět stal krásnější. Usmívejte se na všechny.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ NAHORU DO LEVÉHO ROHU Vaším úkolem je rozvíjení vašich vědomostí. Najděte si dobrého učitele. Bude vás to stát čas a energii, ale vaše úsilí nebude zbytečné.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLŮ DO PRAVÉHO ROHU Vaším úkolem je bezpodmínečně rozvíjet v sobě pociy lásky a oddanosti, které se snažte vnést také do srdcí ostatních. Opravdové bohatství spočívá ve vaší duši.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLEVA Vaším úkolem je naučit se rozhodnosti a vytrvalosti. Všechny překážky či neštěstí musíte přkonat tvrdostí vašeho ducha.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOPRAVA Existuje neviditelné spojení mezi materiální a duchovní sférou. vašímúkolem je hledat,najít a používat toto spojení, které tvoří základ vašeho názoru na svět a vašeho vztahu k okolí.
DVĚ ŠIPKY, PRVNÍ SMĚŘUJÍCÍ NAHORDU A DRUHÁ DOLŮ Vaším úkolm je dělat vš pro to, aby na světo bylo méně násilí a disharmonie. Přinejmenším se snaže pochopit příčiny, které tyto jevy vyvolávají.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLŮ DO LEVÉHO ROHU

8/C - DEN NAROZENÍ 22. AŽ 23. VČETNĚ

Jste na zemi proto, abyste se naučil trpělivosti a porozumění ostatním lidem, abyste se naučil překonávat všechny životní starosti s optimismem. Svým kidem se pokuste pomáhat i ostatním.

ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ NAHORU DO PRAVÉHO ROHU Vaším hlavním úkolem je rozvíjet velkorysost, šlechetnost a bratrské pocity. Pokuste se být méně připoutaný k materiálnímu vlastnictví.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ NAHORU DO LEVÉHO ROHU Splníte svůj úkol na zemi jen tehdy, budete-li pomáhat starýmlidem nebo malým dětem, protože jste tady, abyste se naučili pomáhat slabým a bezbranným.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLŮ DO PRAVÉHO ROHU Vaším úkolem je překonat v sobě žárlivost a předsudky. Musíte se naučit chápat, že byto slabosti jsou vyvolány strachem a sebelítostí. Musíte tomu naučit i okolí.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOLEVA Vaším úkome je překonat své přílišné sebevědomí nebo naopak sebepodceňování a pomoci překonat tyto vlastnosti i ostatním lidem.
ŠIPKA SMĚŘUJÍCÍ DOPRAVA Jste na zemi proto, abyste senaučil být rozvážnější jak ve vztahu k sobě, tak i okolí, abyste překonal svůj egoismus. Vaším úkolem je pomáhat i ostatním překonat tyto vlastnosti.

 DVĚ ŠIPKY, PRVNÍ SMĚŘUJÍCÍ NAHORU A DRUHÁ DOLŮ:

Máte v sobě zvlášní přitažlivost. Vaším úkolem je uvědomit si ji, za její pomoco přetvářet svět kolem sebe a pooci tak ostatním lidem k sebezdokonalování.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

blbost

(Hater, 30. 1. 2016 11:32)

slozite a nesrozumitelne!!!Ztrata casu..

Re: blbost

(Hmm, 1. 3. 2022 21:08)

Hmm

Re: blbost

(Pavla, 1. 4. 2016 13:15)

Chce to jenom trochu přemýšlet ;)

Re: Re: blbost

(používejte mozek, 4. 6. 2017 11:58)

také jsem se v tom naprosto ztrácela ale stačí se nad tím trochu zamyslet

picovina

(kundichcal, 4. 9. 2017 14:46)

je to picovina.Jsou to vyjebani kokoti co si ani přes svůj pupek nevidio malého suůina kurva pice zasrane vyjebane

Re: picovina

(, 1. 3. 2022 20:59)

Hmm

prosba

(šia, 2. 10. 2008 12:38)

Zdravím, velmi zajímavé... Ráda bych se dozvěděla o svém minulém životě více, ale chybí zde tabulky: 6, 7, 8. Je možné je nějak zveřejnit - doplnit? Děkuji :o)

názor

(kolemjdoucí, 20. 10. 2020 20:51)

Celé je to naprostá kravina. Posledním minulým životem (pokud existují) prakticky všech současně žijících lidí nemohl být život třeba před x set lety! Poslední minulý život většiny lidí byl někdy max. v minulém století! Tak velké pauzy jsou dle všeho nepravděpodobné (prakticky vyloučené).

Putin _ sql courses

(PutinSeago, 20. 6. 2020 12:04)

Putin - excel training - https://www.youtube.com/c/ExcelStore excel training excel courses excel lessons sql training sql courses sql lessons

Tabuľka č 7

(Andrea, 1. 11. 2019 14:21)

Prosím poslať tabuľku č.7 (sudý), nevidieť ju. Ďakujem.

......

(....., 3. 8. 2018 15:00)

Ak by to niekomu nevyšlo, poprípade nepochopil, napíšte mi na : vaneskaferenecova88@gmail.com
Keďže sa dá zistiť aj príčina smrti a vek,v ktorom sme skonali :)

Dotaz

(Svatik 65 , 8. 3. 2018 14:49)

Chtěl bych se zeptat,jestli se táto brožůrka dá někde ještě sehnat. Jelikož ji měla moje mamka,ale byla ji ukradena.

Rok narození 2001

(L., 21. 10. 2017 17:25)

Zdravím, v tabulce chybí číslice pro rok 2001, jak pak tedy zjistím své písmeno narození? Neexistuje nějaká aktuálnější verze oné tabulky? Velmi by mě totiž zajímal můj osobní výsledek. Děkuji.
Jinak máte skutečně zajímavé stránky.

Super

(Bezejména, 8. 6. 2017 21:31)

Mě se to líbí, škoda že toho není víc

jméno.....

(gabik, 7. 9. 2008 12:27)

ejky v té první tabulce není písmeno na které začíná moje jméno...

Re: jméno.....

(La Fiesta, 14. 4. 2011 18:08)

V první tabulce se nehledá písmeno křestního jména,ale písmeno roku narození. Tzn. Pokud jste narozen(a) v roce 1982, je Vaše písmeno narození V.

dotaz

(Jana, 6. 11. 2011 17:40)

me by zajimalo kdyz jsem rok 1991 jak to tam mam najit

Re: Re: jméno.....

(Martin, 1. 9. 2015 18:01)

Dobrý den. Mohl by tu prosím někdo VYSVĚTLIL PRVNÍ TABULKU?
KOUKÁM NA NÍ UŽ HODINU A JSME VZTEKY BEZ SEBE, ŽE AUTOR NEUMÍ VYSVĚTLIL, JAK TO MÁ ČLOVĚK NAJÍT, V TABULCE JSOU UVEDENY ČÍSLICE 189 - 198 a 0 - 9 to znamená jako co? co znamenají horní číslice a co číslice vlevo? 3 čísla mi nedávají vůbec žádný smysl! Ač jsem se nad tím snažil zamyslet jakkoliv matematicky, tak mi to prostě nedává smysl. Děkuji za osvětlení.

Re: jméno.....

(jmeno, 4. 6. 2017 11:57)

Vase jméno zde vůbec nepoužívejte

Tabulka c. 2 neuplna

(Eva, 19. 5. 2017 20:37)

Dobry den, snazim se dopatrat symbolu v tabulce c.2. Vzhledem k tomu, ze jsem se narodila v roce 1983 = U a v mesici zari (cast zena) nenachazim pismeno U v radku. Delam nekde chybu? Ocenila bych Vaseho nazoru. Mnohokrat dekuji.