Jdi na obsah Jdi na menu
 


CO SE STANE, KDYŽ ČLOVĚK ZEMŘE? SNAD VŠECHNA SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ VĚŘÍ V NĚJAKOU FORMU POSMRTNÉ EXISTENCE, ZATÍMCO MATERIALISTICKÉ NAUKY PŘED NÁS KLADOU PERSPEKTIVU ZEJÍCÍ NICOTY...

Obrazek

... existuje mnoho lidí, kteří stáli na prahu smrti a vyprávějí o zázračných záblescích ze světa po životě,ze světa, který září láskou a porozuměním a kterého lze dosáhnout jen cestou tunelem nebo průchodem.

        Tento svět je obydlen zemřelými příbuznými, ponořenými do zářivého světla a je řízen Nejvyšší bytostí, která uvítá nové příchozí retrospektivou jejich života před tím, než je pošle zpět do života na zemi.

       Po tomto návratu nezůstávají lidé,kteří ,,zemřeli´´, nikdy stejní,jako byli dříve. Přijímají život v jeho plnosti a vyjadřují víru, že láska a vědomost jsou jedinými věcmi, které si můžme odnést s sebou.

Obrazek

 Prožitek umírání:

1, Nevyjádřitelnost prožitku

Mnozí lidé, kteří prošli blízkosti smrti, poznamenali, že ,,prostě neexistují slova, která by vyjádřila to , co chci řici, nebo prostě ,,neexistují slova, kterými by se to dalo popsat´´. Jelikož  události, kterými prošli tito lidé leží mimo tuto oblast je zcela pochopitelné ,že mají jazykové potíže, chtějí-li tyto události popsat.

Jedna žena to vyjádřila vlmi stručně takto:

Je to opravdu problém vám to vysvětlit, protože všechna slova, která znám , jsou trojroměrná. Když jsem to prožívala, rzpomněla jsem si, jakjsem se učila geometrii a jak mi pořád říkali, že jsou pouze tři rozměry, a já jsem tomu věřila.Alen není to pravda. Je jich víc. Samozřejmě, ten svět, ve kterém žijeme, je trojrozměrný,ale ten příští zcela určitě není. A proto je tak těké o něm mluvit, protože jej musím popisovat trojrozměrnými slovy. Snažím se o co nejpřesnější popis, ale není to to pravé. Prostě vám nedokážu dát ten správný obraz.

2, Slyšet o své smrti

Spousta lidí slyšela, jak lékař nebo někdo jiný říká, že jsou mrtvi.

Jeden lekář řekl:

Jedné mé pacientce ustala srdeční činnost těsně před započetím operace, kterou jsme měli provést. Byl jsem u ní a viděl jsem,jak se jí rošířily zorničky. Snažili jsme se o resuscitaci,ale bez úspěchu, a tak jsem si myslel, že je sní konec. Řekl jsem kolegovi, který se mnou pracova : ,,Zkusme to ještě jednou a pak to vzdáme.´´ Tentokrát se podařilo srdce rozběhnout a pacientka přišla k sobě. Později jsem se jí ptal, co si ze své ,,smrti´´ pamatuje. Řekla, že celkem nic, až na to, že mne slyšela říkat: ,,Zkusme to ještě jednou a pak to vzdáme.´´

3, Pocit míru a klidu

Mnoho lidí popisuje mimořádně příjemné procity, které měli v počátečním stadiích svého prožitku.

Jeden muž říká:

Měl jsem příjemný, silný pocit samoty a klidu. Bylo to nádherné a měl jsem v duši naprostý klid.

4, Zvukové vjemy

V mnoha přípacech se mluvilo o nezvyklých sluchových vjemec ve stavu blízkosti smrti. Někdy byly velmi nepříjemné. Pacient, který byl ,,mrtev´´ dvacet minut při operaci žaludku, popisuje velmi nepříjemné bzučení, vycházející zevnitř jeho hlavy.V jiných případech byly zvuky popisovány jako klepání, vytí, bouchání, svištění, meluzína,nebo se vyskytly i příjemnější ve formě hudby atd.

5, Tmavý tunel

Často mají lidé současně s hlukem pocit, že jsou velmi rychle tažení jakýmsi tmavým prostorem. Používají pro něj různé výrazy jako jeskyně, studna, koryto, obal, tunel, nálevka, vakuum, prázdno, kanál, údolí, válec apod. Před různost vyjádření se všichni snaží posat stejný pocit.

6,Setkání s ostatními

Mnoho lidí řeklo,že v okamžiku umírání, někdy na začátku prožitku, někdy až později, po jiných událostech si uvědomili přítomnost jných duchovních bytostí, které jimpatrně měly usnadnit přechod ke smrti, nebo jim říci že jejich čas dosud nepřišel a že se mají vrátit do svého těla.

7, Světelná bytost

Nejneuvěřitelnější společný znak v blízkosti smrti, je určité setkání s velmi jasným světlem; je to součást, která má nejhlubší vliv na člověka jenž tímto prožitkem prošel. Je typické, že nejprve je to světlo tlumené, ale rychle se jasní,až nakonec dosáhne nadpozemnské jasnosti. Ale přes to, že světlo má nepopsatelnou jasnost neoslepuje, jak někteří lidé důrazně uvádějí, nepíchá do očí a nebrání ve vidění jiných věcí. Vzdor tomu, že se toto světlo charakterizuje jakosvětlo, nikdo ze zúčastněnžcz nepochyboval o tom , že jde o bytost - Světelnou bytost.A nejen to. Jde o bytost, která má velmi jasně definované rysy osobnosti. Láska , teplno, které vyzařují z této bytosti na umírajícího, jso unad slovy a umírající se cítí být tímto světlem obklopen a pohlcen. Cítí neodolatelnou magneticko přitažlivost tohoto světla a je k němu oneodvolatelně puzen.

       Světelná bytost kamžitě vyšle myšlenku osobě, v jejíž přítomnosti se tak dramaticky objevila. Většinou to lidé vyjadřovali jako otázku: ,,Jsi připraven zemřít?´´ ,,Můžeš se něčím ve svém životě prokáat?´´ nebo: ,, Co jsi udělal v životě dobrého?´´ .....Otázky nejsou kladené ve smyslu odsouzení. Všichni se shodují v tom že Světelná bytost neklade otázku jako obvinění nebo hrozbu, protože všichni stále cítili lásku a porozumění, ať už byla odpověď jakákoliv.

8, Ohlédnutí

Příchod Světelné bytosti a její zkoumavé, beze slov vyslovené otázky jsou předehrou k prožitku překvapivě intenzívnímu, kdy bytost promítne prožívající osobě panoramatický zpětný přehled jejího života. Často je jasné , že ona bytost sama má o tom životě přehled a že nepotřebuje žádné informace. Její jediný cíl je dát podnět k zamyšlení nad uplnynulým životem.Někteří z dotazovaných lidí tvrdí, že ačkoli to nemohou přesně vysvětlit, bylo v tom přehledu úplně všechno , od nejmenších skutků až po ty nejdůležitější v jejich životě.Když se dívají na ty obrazy, zdá se, že Světelná bytost zdůrazňuje dvě věci - naučit se milovat druhého člověka azískávat vědomosti.

9, Hranice nebo mez

V několika případech vyprávěli lidé, jak se během svého přožitku blízkosti smrti blížili k nějaké hranici nebo mezi. Ta měla v různých případech podobu vody, šedé mlhy, dveří, plotu v poli, nebo prostě čáry.

10, Návrat

Samozejmě že všichni ti, snimiž jsme mluvili se v určitém stadiu svého prožitku museli vrátit. Ale obvykle i tak došlo k zajímavé změně v jejich postoji.Od určithého stuplně zážitku se člověk už vrátit nechce, a dokonce se návratu vzpírá. To platí obzvlášť pro ty případy, kdy lidé došlli až k setkání se Světelnou bytostí.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Láska a trápení

(Wane Ská, 25. 10. 2015 5:54)

Mé jméno je Wane ská a jsem zamilovana do Kristiánka , Kristiánka Plachkého :D

Nejsme sami.

(Nada, 2. 12. 2009 12:01)

Tyhlety krásné zážitky nám říkají že nejsme v životě sami.A smrti nic nekončí.Když Bůh stvořil člověka tak ho stvořil s nekonečním životě.To co tady za život získáme tak tosi pak berem sebou do krásného světa.Já vím že my lidé máme jedno tělo fyzické a druhé tělo Astrální.Když tělo fyzickí utrpí šok nebo zanikne tak si prostě automatickí přesednem do Astrálního těla.To Astrální tělo je pronás jako záchranej člun,nebo jako evakulační lod která nám umožní dále žít v jiném světě.Skeptici kterí vše nám vyvracejí jen nevědí co je život tak tomu nerozuměj.Ale pravda je že sme věční a nekoneční tak jako překrásnej vesmír.Takže není důvod se bát smrtí,slovo smrt taky jen vymysleli lidé protože nevědí jak jinak to pojmenovat.Ale já tomu neříkam smrt,ale řikám tomu leleportace a návrat domu.Tam doma je krásně.Je tam roskvetlá louka,a naše přátelé se tam radují.A vládne tam mír láska a vše je tam možné.A taky chápu proč někteří lidé měly negativní zažitek blízké smri.Jeto proto že si sebou vzaly více negativní energie do svého vědomí a ta energie pak zatemnila tu světelnou krásu.Protože žádné peklo není.Bůh je jen jeden a tvoří vždy s láskou a s krásou.Jen pouze člověk sitoho neváží a vytváří si vsobě negativu a všelijakí démoní.Takže peklo,démoni je pouhá iluze co zakrívá pozitivu.Proto je důležité aby člověk včas pochopil lásku a pozitivní energiji,protože tahle láska a tahle energie nám tvoří budouci svět tam doma.Nedovolte mít černé myšlenky,nevzdávejte se.Protože ten druhý břeh domov tam pak zůstanete navždy.Aco jednou stvoříte tak to už nejde vrátit zpět.Anělé a Bůh vše prosí měj te se rádí.Nekoukejte na lidi jak kdo vypadá.Věřte,tvořte,sníte,a hlavně neubližujte nikomu,ani dětem ani lidem,a ani zvířátkum.Protože toco uděláte tak se vám to zpět vrátí,a pak to má vliv na vaši energie.Já nemám žádnou práci nemám peníze ale fakt mito nechipi.Mám důležitější práci než vydělávat peníze,atoje duchovně se vyvíjet.Nemám strach že nebudu mít peníze.Strach bych měla kdybych nemohla věřit.Jen vám řikám že at už máte jaké koliv problémi tak to je jen iluze.Ten důležitej problém máte jen tehdy když stratíte v sobě lásku a mír.Ale toto vše můžete zase získat zpět,stačí jen chtít.

hm velmi zajímavéé

(ova_girl, 27. 8. 2007 13:47)

..myslim že tahle kniha ovlivni každeho, kdo si ji prečnte možna i začne trochu přemýšlet o bohu jako takovem...i když v něj vubec nevěří